SOICAUMIENBAC68.NET

SOI CẦU MB DÀN ĐỀ 34 SỐ

Soi cầu miền bắc dàn đề 34 số, soi cầu miền bắc, soi cầu lô bạch thủ, soi cầu lô đề, soi cầu lô hôm nay, soi cau 2 nhay dep nhat hom nay,, soi cầu bạch thủ hôm nay, soi cầu …  Soi cầu miền bắc dự đoán kết quả xổ số miền bắc hàng ngày với bạch thủ miền bắc duy nhất và chính xác nhất trong ngày

SOI CẦU MB CHÍNH XÁC

soi cầu mb

Sau khi tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm qua, các chuyên gia lâu năm của kết quả xổ số trong việc phân tích soi cầu mb cũng như dựa vào việc thống kê kết quả Miền Bắc của nhiều ngày trước để ra những con số chính xác nhất hàng ngày.

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24/ 11 / 2017

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

93 94 95 96

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

93 94 95 96

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

93 94 95 96

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 21/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

93 94 95 96

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

25 26 27 28

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

35 36 37 38

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18/ 11 / 2017

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

35 36 37 38

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17/ 11 / 2017

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

35 36 37 38

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 16/ 11 / 2017

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

81 82 28 92

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15/ 11 / 2017

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

81 82 28 92

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14/ 11 / 2017

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

26 27 28 29

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13/ 11 / 2017

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

41 42 43 45

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

34 35 36 37

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

60 61 67 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

60 61 67 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 09/ 11 / 2017

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

94 95 96 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 08/ 11 / 2017

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

42 43 45 48

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 07/ 11 / 2017

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

12 13 14 15

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 06/ 11 / 2017

00 01 02 93 04 05 06 07 08 09

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

12 13 14 15

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 05/ 11 / 2017

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

50 51 52 53  54 55 56 57 58 59

01 02 03 04

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 04/ 11 / 2017

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

50 51 52 53  54 55 56 57 58 59

01 02 03 04

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 03/ 11 / 2017

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80 83 84 85 86

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 02/ 11 / 2017

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

35 36 37 38

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 01/ 11 / 2017

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

14 15 16 17

 

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 31/ 10 / 2017

10  11 12 13 14 15 16 17 18 19

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

94 95 96 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 30/ 10 / 2017

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

54 56 57 58

 

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 29/ 10 / 2017

00-01-02-03-04-05-06-07-08-09

90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

13-15-16-18

 

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 28 / 10 / 2017

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

04-05-06-08

 

 

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 27 / 10 / 2017

41-43-45-46-47-50-53-54-56-57

58-59-93-94-95-98-13-14-16-17

18-01 -02-03-06-07-08-76-78-69

60-61-63-65

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 26 / 10 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 25 / 10 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24 / 10 / 2017

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23 / 10 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22 / 10 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 13 – 14 – 15 – 16 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 – 56 –

58 – 59 – 62 – 64

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20 / 10 / 2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19 / 10 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 10 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17 / 10 / 2017

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 16 / 10 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15 / 10 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 13 – 14 – 15 – 16 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 – 56 –

58 – 59 – 62 – 64

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14 / 10 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13 / 10 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 64 – 78 – 80

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12 / 10 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17- 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11 / 10 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10 / 10 / 2017

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 9 / 10 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 8 / 10 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 13 – 14 – 15 – 16 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54  – 56 –

58 – 59 – 62 – 64

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 7 / 10 / 2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 6 / 10 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 5 / 10 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 4 / 10 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 3 / 10 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 2 / 10 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 1 / 10 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 30 / 09 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –
31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –
64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –
91 – 94 – 96 – 97

Soi cầu dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 29 -09-2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 64 – 78 – 80

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 28 / 09 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48  – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 27 / 09 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 26 / 09 / 2017

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 25 / 09 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24 / 09 / 2017

00 – 01- 02 – 03 – 04 – 05 – 13 – 14 – 15 – 16 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 – 56 –

58 – 59 – 62 – 64

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23 / 09 / 2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22 / 09 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 64 – 78 – 80

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 21 / 09 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20 / 09 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19 / 09 / 2017

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 09 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17 / 09 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 13 – 14 – 15 – 16 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 – 56 –

58 – 59 – 62 – 64

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15 / 09 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 64 – 78 – 80

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14 / 09 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36  – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13 / 09 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12 / 09 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85  – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11 -09-2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10 / 09 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 9 / 09 / 2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 –  13 – 15 – 17 – 19

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 8 / 09 / 2017

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 64 – 78 – 80

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 7 / 09 / 2017

04 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

64 – 65 – 67 – 68

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 6 / 09 / 2017

07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –

16 – 17 –  18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

68 – 69 – 71 – 75

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 5 / 09 / 2017

02 –  03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

58 – 60 – 76 – 77

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 4 / 09 / 2017

05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35  – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

67 – 69 – 70 – 79

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 2 / 09 / 2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 –

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 51 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 31 / 08 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 30 / 08 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 -37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 29 / 08 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87  -89 –

93  – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 28 / 08 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 27 / 08 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 26 / 08 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 25 / 08 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24 / 08 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23 / 08 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51  -57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22 / 08 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 21 / 08 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55  – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20 / 08 / 2017

01 – 05  – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19 / 08 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 08 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60  – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17 / 08 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87  – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 16 / 08 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15 / 08 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14 / 08 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13 / 08 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12 / 08 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11 / 08 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10 / 08 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23  – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 9 / 08 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 8 / 08 / 2017

00 – 03 – 06 –  10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 7 / 08 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 6 / 08 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 5 / 08 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 4 / 08 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 3 / 08 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 2 / 08 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27  – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 1 / 08 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 31 / 07 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 30 / 07 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 29 / 07 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 28 / 07 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 27 / 07 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 26 / 07 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 25 / 07 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24 / 07 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23 / 07 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22 / 07 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 21 / 07 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20 / 07 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19 / 07 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 07 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 9 7- 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17 / 07 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 16 / 07 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15 / 07 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14 / 07 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13 / 07 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12 / 07 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11 / 07 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10 / 07 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 38- 42- 48- 49 – 53 – 55- 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 9 / 07 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 8 / 07 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 7 / 07 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 -27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 6 / 07 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 5 / 07 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 4 / 07 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 3 / 07 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26  -28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59-

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87-

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 2 / 07 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 1 / 07 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 30 / 06 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 29 / 06 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 –

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 28 / 06 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 27 / 06 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 26 / 06 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 –

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87-

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 25 / 06 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25  – 29 –

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 24 / 06 / 2017

01 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84 – 87 – 89 –

91 – 94 – 96 -97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 23 / 06 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 22 / 06 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25 – 27 – 

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57-

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 21 / 06 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 – 26 – 27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 –

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 –

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 20 / 06 / 2017

00 – 03 – 06 – 10 – 12 – 15 – 19 – 24 – 26 – 29 –

35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 –

64 – 66 – 69 – 75 – 76 – 79 – 83 – 85 – 87 – 89 –

93 – 95 – 97 – 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 19 / 06 / 2017

03 – 04 – 08 – 09  – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28-

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 – 65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 18 / 06 / 2017

01 – 05 – 07 – 15 – 17 – 19 – 23 – 24 – 25 – 29 – 

30 – 32 – 35 – 42 – 45 – 46 – 50 – 54 – 56 – 58 –

60 – 64 – 65 – 73 – 75 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 –

90 – 93 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 17 / 06 / 2017

01 – 06 – 08  – 09 – 12 – 16 – 17 – 23 – 27 – 29 –

31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 45 – 48 – 57 – 58 – 59 –

64 – 67 – 68 – 72 – 77 – 78 – 79 – 84  -87  -89 –

91 – 94 – 96 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 16 / 06 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 -27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97- 98

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 15 / 06 / 2017

01 – 04 – 05 – 07 – 12 – 15 – 16 – 23 – 25  – 27-

30 – 35 – 36 – 42 – 43 – 45 – 48 – 53 – 56 – 57 –

64 – 67 – 68 – 71 – 73 – 76 – 77 – 86 – 87 – 89 –

91 – 92 – 95 – 97

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 14 / 06 / 2017

04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 17 – 19 -26 -27 – 28 –

34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 51 – 57 – 59 – 

62 – 64 – 66 – 69 – 70 – 75 – 79 – 84 – 86 – 88 – 

94 – 95 – 97 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 13 / 6 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 12 / 06 / 2017

03 – 04 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 20 – 26 – 28 – 

31 – 33 – 36 – 37 – 41 – 48 – 49 – 53 – 55 – 59 –

61 – 63 -65 – 67 – 70 – 74 – 76 – 83 – 85 – 87 –

91 – 94 – 98 – 99

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 11 / 6 / 2017

Soi cầu dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 10 -06-2017

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –

29 – 31 – 35 – 36 – 38 – 39 – 48 – 1 – 53 – 54 –

59 – 64 – 90 – 94

Dự đoán trên đây chỉ để tham khảo.

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 9 / 6 / 2017

03 – 05 – 07 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 28 –

36 – 37 – 38 – 45 – 47 – 49 – 52 – 54 – 56 – 58 –

60 – 62 – 65 – 75 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87 – 88 –

90 – 96 – 97 – 98

Dự đoán trên đây chỉ để tham khảo.

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 8 / 6 / 2017

Dự đoán dàn đặc biệt 34 quân xổ số Miền Bắc ngày 7 / 6 / 2017

Tôi cùng admin và các cao thủ khác sẽ giúp các bạn thắng như tôi và hoàn toàn miễn phí. Tôi sẽ thức tỉnh anh em từ từ dần dần thông qua những bài viết. Dù có dùng dịch vụ của tôi hay không thì anh em vẫn sẽ tiếp thu được những kiến thức bổ ích để tránh việc “Đánh đề ra đê mà ở” Chúc anh em luôn may mắn trong lô đề

 

Tag: soi giai dac biet hom nay, cách bắt cầu lô, phương pháp bắt tổng đe, bat cau dac biet mien bac, soi cau 3 cang giai dac biet, cách bắt cầu lô chuẩn, bắt giải đặc biệt, soi cau dan lo 4so, soi cau cuc hay, soi cau la, phan tich 3 cang, cach bat cau lo to, huong dan cach bat cau so de, soi dan de, dac biet lau nay chua ra, bang cau lo, câu đăc biêt miên băc, soi cau hay ve, dac biet ra 17 cang la so nao, soi cầu đặc biệt miền bắc, soi cau giai dac biet so xo mien bac, cach soi cau dac biet mien trung, cach bat hai so db, cach tinh giai dac biet de chinh xa, phương pháp soi cầu nhah, cach tinh 3 cang, cach tinh tong trong lo de, soi cau qua giai 7, cach tinh giai dac biet xsmb.

DANH MỤC