SOICAUMIENBAC68.NET

LÔ CẶP KHUNG 3 NGÀY CHÍNH XÁC

Lô Cặp Khung Nuôi 3 Ngày Chính Xác

tham khảo mỗi ngày , lô nuôi khung 3 ngày khá chuẩn , lô cặp khung 3 ngày xác xuất về khá ổn và được hệ thống thống kê lại hoàn toàn miễn phí , xem lô cặp nuôi khung max 3 ngày miễn phí mỗi ngày tại đây bạn nhé, tham khảo miễn phí lô cặp nuôi khung 3 ngày.
Lô Cặp Khung Nuôi 3 Ngày
*thông tin chỉ mang tính tham khảo , chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin tại đây vào mục đích cá nhân của bạn.

Kết quả soi cầu lô nuôi song thủ khung 3 ngày miền bắc mỗi ngày :

loto :  35 53 chu kì từ 19/01-21/01/2019 chờ kết quả
loto :  24 42 chu kì từ 18/01-20/01/2019 ăn lô 42 ngay 1
loto :  56 65 chu kì từ 17/01-19/01/2019 ăn lô 56 65 ngày 1
loto :  27 72 chu kì từ 14/01-16/01/2019 ăn lô 72 ngày 3
loto :  89 98 chu kì từ 12/01-14/01/2019 ăn lô 98×2 ngày 2
loto :  79 97 chu kì từ 10/01-12/01/2019 ăn lô 79×2 ngày 2
loto :  08 80 chu kì từ 09/01-11/01/2019 ăn lô 80 ngày 1
loto :  02 20 chu kì từ 07/01-09/01/2019 ăn lô 02 ngày 2
loto :  49 94 chu kì từ 06/01-08/01/2019 ăn lô 49 ngày 1
loto :  48 84 chu kì từ 05/01-07/01/2019 ăn lô 48 ngày 1
loto :  09 90 chu kì từ 03/01-05/01/2019 ăn lô 09 ngày 2
loto :  57 75 chu kì từ 01/01-03/01/2019 ăn lô 75 ngày 2
loto :  89 98 chu kì từ 31/12-02/01/2019 ăn lô 98 ngày 1
loto :  01 10 chu kì từ 30/12-01/01/2019 ăn lô 01 ngày 1
loto :  24 42 chu kì từ 29/12-31/12/2018 ăn lô 24 ngày 1
loto :  02 20 chu kì từ 28/12-30/12/2018 ăn lô 20 ngày 1
loto :  48 84 chu kì từ 27/12-29/12/2018 ăn lô 48 ngày 1
loto :  35 53 chu kì từ 25/12-27/12/2018 ăn lô 53 ngày 2
loto :  02 20 chu kì từ 23/12-25/12/2018 ăn lô 20 ngày 2
loto :  89 98 chu kì từ 22/12-24/12/2018 ăn lô 89 ngày 1
loto :  06 60 chu kì từ 20/12-22/12/2018 ăn lô 60 ngày 2
loto :  58 85 chu kì từ 19/12-21/12/2018 ăn lô 58 ngày 1
loto :  38 83 chu kì từ 18/12-20/12/2018 ăn lô 83×2 ngày 1
loto :  26 62 chu kì từ 15/12-17/12/2018 trượt
loto :  02 20 chu kì từ 14/12-16/12/2018 ăn lô 02 20 ngày 1
loto :  68 86 chu kì từ 13/12-15/12/2018 ăn lô 68 86 ngày 1
loto :  35 53 chu kì từ 12/12-14/12/2018 ăn lô 53 ngày 1
loto :  79 97 chu kì từ 11/12-13/12/2018 ăn lô 79 ngày 1
loto :  56 65 chu kì từ 08/12-10/12/2018 trượt
loto :  25 52 chu kì từ 06/12-08/12/2018 ăn lô 25 52 ngày 2
loto :  56 65 chu kì từ 04/12-06/12/2018 ăn lô 56 65 ngày 2
loto :  58 85 chu kì từ 03/12-05/12/2018 ăn lô 85 ngày 1
loto :  47 74 chu kì từ 01/12-03/12/2018 ăn lô 47 74 ngày 2
loto :  59 95 chu kì từ 29/11-01/12/2018 ăn lô 95 ngày 2
loto :  89 98 chu kì từ 28/11-30/11/2018 ăn lô 89 ngày 1
loto :  29 92 chu kì từ 26/11-28/11/2018 ăn lô 92 ngày 2
loto :  68 86 chu kì từ 23/11-25/11/2018 trượt
loto :  58 85 chu kì từ 22/11-24/11/2018 ăn lô 58×2 ngày 1
loto :  35 53 chu kì từ 19/11-21/11/2018 ăn lô 35 ngày 3
loto :  68 86 chu kì từ 18/11-20/11/2018 ăn lô 86 ngày 1
loto :  23 32 chu kì từ 15/11-17/11/2018 trượt
loto :  39 93 chu kì từ 13/11-15/11/2018 ăn lô 93×2 ngày 2
loto :  29 92 chu kì từ 10/11-12/11/2018 trượt
loto :  56 65 chu kì từ 09/11-11/11/2018 ăn lô 56 ngày 1
loto :  24 42 chu kì từ 06/11-08/11/2018 trượt
loto :  24 42 chu kì từ 05/11-07/11/2018 ăn lô 24 ngày 1
loto :  38 83 chu kì từ 04/11-06/11/2018 ăn lô 83 ngày 1
loto :  06 60 chu kì từ 02/11-04/11/2018 ăn lô 06 ngày 2
loto :  79 97 chu kì từ 30/10-01/11/2018 ăn lô 79 ngày 3
loto :  16 61 chu kì từ 29/10-31/10/2018 ăn lô 16 ngày 1
loto :  03 30 chu kì từ 29/10-31/10/2018 ăn lô 03 ngày 2
loto :  58 85 chu kì từ 26/10-28/10/2018 ăn lô 85 ngày 1
loto :  12 21 chu kì từ 23/10-25/10/2018 ăn lô 12 ngày 3
loto :  15 51 chu kì từ 21/10-23/10/2018 ăn lô 15 ngày 2
loto :  45 54 chu kì từ 20/10-22/10/2018 ăn lô 45 ngày 1
loto :  89 98 chu kì từ 19/10-21/10/2018 ăn lô 89 ngày 1
loto :  49 94 chu kì từ 18/10-20/10/2018 ăn lô 49 ngày 1
loto :  02 20 chu kì từ 16/10-18/10/2018 ăn lô 20 ngày 2
loto :  56 65 chu kì từ 15/10-17/10/2018 ăn lô 65 ngày 1
loto :  35 53 chu kì từ 13/10-15/10/2018 ăn lô 53×2 ngày 2
loto :  57 75 chu kì từ 11/10-13/10/2018 ăn lô 75 ngày 2
loto :  25 52 chu kì từ 09/10-11/10/2018 ăn lô 25×2 ngày 2
loto :  36 63 chu kì từ 07/10-09/10/2018 ăn lô 63 ngày 2
loto :  49 94 chu kì từ 05/10-07/10/2018 ăn lô 49 ngày 2
loto :  56 65 chu kì từ 04/10-06/10/2018 ăn lô 56 65 ngày 1
loto :  45 54 chu kì từ 01/10-03/10/2018 trượt
loto :  08 80 chu kì từ 30/09-02/10/2018 ăn lô 08 80 ngày 1
loto :  78 87 chu kì từ 28/09-30/09/2018 ăn lô 78 ngày 2
loto :  48 84 chu kì từ 27/09-29/09/2018 ăn lô 84 ngày 1
loto :  26 62  chu kì từ 24/09-26/09/2018 ăn lô 62 ngày 3
loto :  67 76  chu kì từ 22/09-24/09/2018 ăn lô 76 ngày 2
loto :  46 64  chu kì từ 19/09-21/09/2018 trượt
loto :  47 74  chu kì từ 17/09-19/09/2018 ăn lô 74 ngày 2
loto :  07 70  chu kì từ 16/09-18/09/2018 ăn lô 07 ngày 1
loto :  18 81  chu kì từ 13/09-15/09/2018 ăn lô 18 ngày 3
loto :  01 10  chu kì từ 11/09-13/09/2018 ăn lô 10 ngày 2
loto :  35 53  chu kì từ 10/09-12/09/2018 ăn lô 35 53 ngày 1
loto :  56 65  chu kì từ 08/09-10/09/2018 ăn lô 65 ngày 2
loto :  67 76  chu kì từ 05/09-07/09/2018 ăn lô 76 ngày 3
loto :  29 92  chu kì từ 02/09-04/09/2018 trượt
loto :  19 91  chu kì từ 01/09-03/09/2018 ăn lô 19×2 91×2 ngày 1
loto :  01 10  chu kì từ 31/08-02/09/2018 ăn lô 01 ngày 1
loto :  59 95  chu kì từ 29/08-31/08/2018 ăn lô 59 ngày 2
loto :  46 64  chu kì từ 26/08-28/08/2018 trượt
loto :  45 54  chu kì từ 24/08-26/08/2018 ăn lô 45 ngày 2
loto :  24 42  chu kì từ 23/08-25/08/2018 ăn lô 24 ngày 1
loto :  24 42  chu kì từ 21/08-23/08/2018 ăn lô 42 ngày 2
loto :  67 76  chu kì từ 19/08-21/08/2018 ăn lô 76 ngày 2
loto :  56 65  chu kì từ 17/08-19/08/2018 ăn lô 65 ngày 2
loto :  67 76  chu kì từ 16/08-18/08/2018 ăn lô 67×2 76 ngày 1
loto :  49 94  chu kì từ 14/08-16/08/2018 ăn lô 49×2 ngày 2
loto :  06 60  chu kì từ 12/08-14/08/2018 ăn lô 06 ngày 2
loto :  68 86  chu kì từ 11/08-13/08/2018 ăn lô 68 86 ngày 1
loto :  39 93  chu kì từ 10/08-12/08/2018 ăn lô 39 ngày 1
loto :  68 86  chu kì từ 08/08-10/08/2018 ăn lo 68 86 ngày 2
loto :  12 21 chu kì từ 05/08-07/08/2018 trượt
loto :  39 93 chu kì từ 03/08-05/08/2018 ăn lô 39 93 ngày 2
loto :  59 95 chu kì từ 30/07-02/08/2018 trượt
loto :  57 75 chu kì từ 29/07-01/08/2018 ăn lô 57 ngày 1
loto :  14 41 chu kì từ 26/07-28/07/2018 ăn lô 41 ngày 3
loto :  07 70 chu kì từ 25/07-27/07/2018 ăn lô 07×2 ngày 1
loto :  48 84 chu kì từ 22/07-24/07/2018 trượt
loto :  12 21 chu kì từ 21/07-23/07/2018 ăn lô 12 ngày 1
loto :  78 87 chu kì từ 20/07-22/07/2018 ăn lô 78 ngày 1
loto :  89 98 chu kì từ 17/07-19/07/2018 ăn lô 89 ngày 3
loto :  26 62 chu kì từ 16/07-18/07/2018 ăn lô 26 ngày 1
loto :  58 85 chu kì từ 14/07-16/07/2018 ăn lô 58 ngày 2
loto :  06 60  chu kì từ 13/07-15/07/2018 ăn lô 06 ngày 1
loto :  06 60  chu kì từ 12/07-14/07/2018 ăn lô 60 ngày 1
loto :  89 98  chu kì từ 10/07-12/07/2018 ăn lô 89×2 ngày 2
loto :  49 94  chu kì từ 07/07-09/07/2018 trượt
loto :  03 30  chu kì từ 04/07-06/07/2018 trượt
loto :  38 83  chu kì từ 03/07-05/07/2018 ăn lô 83 ngày 1
loto :  89 98   chu kì từ 01/07-03/07/2018 ăn lô 98 ngày 2
loto :  35 53   chu kì từ 29/06-01/07/2018 ăn lô 53 ngày 2
loto :  08 80   chu kì từ 28/06-30/06/2018 ăn lô 80 ngày 1
loto :  89 98   chu kì từ 26/06-28/06/2018 ăn lô 89 98 ngày 2
loto :  38 83   chu kì từ 25/06-27/06/2018 ăn lô 83 ngày 1
loto :  79 97   chu kì từ 24/06-26/06/2018 ăn lô 97 ngày 1
loto :  08 80   chu kì từ 23/06-25/06/2018 ăn lô 80 ngày 1
loto :  89 98   chu kì từ 22/06-24/06/2018 ăn lô 98 ngày 1
loto :  56 65   chu kì từ 20/06-22/06/2018 ăn lô 56×2 ngày 2
loto :  89 98   chu kì từ 19/06-21/06/2018 ăn lô 89 ngày 1
loto :  48 84   chu kì từ 18/06-20/06/2018 ăn lô 84 ngày 1
loto :  68 86   chu kì từ 15/06-17/06/2018 trượt
loto :  56 65   chu kì từ 14/06-16/06/2018 ăn lô 56 65 ngày 1
loto :  09 90   chu kì từ 13/06-15/06/2018 ăn lô 90 ngày 1
loto :  39 93   chu kì từ 10/06-12/06/2018 trượt
loto :  27 72   chu kì từ 08/06-10/06/2018 ăn lô 27 72 ngày 2
loto :  81 18   chu kì từ 07/06-09/06/2018 ăn lô 18 ngày 1
loto :  89 98   chu kì từ 06/06-08/06/2018 ăn lô 89 ngày 1
loto :  23 32   chu kì từ 04/06-06/06/2018 ăn lô 23 32X2 ngày 2
loto :  27 72   chu kì từ 02/06-04/06/2018 ăn lô 72 ngày 2
loto :  12 21   chu kì từ 01/06-03/06/2018 ăn lô 12 24×2 ngày 1

Dự đoán lô nuôi cặp 3 ngày chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi chỉ cung cấp thống kê xổ số dựa trên xác suất kết quả hằng ngày nên thông tin có thể đúng hoặc sai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Các bạn sử dụng thông tin tại http://soicaumienbac.net . Chúc các bạn may mắn !

Cách chơi lô khung 3 ngày có lãi

Để nuôi lô khung max 3 ngày có lãi và nếu không may trong vòng một tháng bị trượt một đến hai cặp lô thì vẫn không lỗ thì người chơi cũng cần có cách vào tiền nuôi lô khung 3 ngày một cách cẩn trọng và hợp lý nhé.

– Ngày 1 đánh 10 điểm/1 con, nếu chưa trúng thì vào tiền tiếp ngày 2.

– Ngày 2 chơi 30 điểm/ 1 con, nếu chưa trúng thì bạn vào tiền tiếp ngày 3.

– Ngày 3 chơi 90 điểm/ 1 con . Nếu ngày thứ 3 ăn được một con thì chia trung bình ra vẫn có lãi.

Trên đây là những phương pháp nuôi lô khung max 3 ngày được nhiều người chơi giàu kinh nghiệm đánh giá là rất hiệu quả. Bạn nên sử dụng kết hợp cả bốn phương pháp trên để đạt được hiệu quả cao nhất, ngoài ra đừng quên theo dõi những biến động của các phương pháp này nhé. Chúc bạn may mắn!

DANH MỤC